image banner
HỘI NGHỊ Bàn giải pháp thực hiện các chính sách hỗ trợ theo Nghị quyết số 15/2021/NQ-HĐND và hoàn thành một số chỉ tiêu nông thôn mới năm 2023

Buổi chiều ngày 28/8/2023, tại Hội trường tầng 5 Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, địa chỉ: Số 05 Chiêu Hoa, phường Trần Thành Ngọ, quận Kiến An, thành phố Hải Phòng; Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hải Phòng tổ chức “Hội nghị bàn giải pháp thực hiện các chính sách hỗ trợ theo Nghị quyết 15/2021/NQ-HĐND và hoàn thành một số chỉ tiêu nông thôn mới năm 2023.

Thành phần tham gia Hội nghị, gồm:

- Ông Nguyễn Ngọc Tuất - Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, chủ trì Hội nghị.

- Ông Phạm Đức Duyễn - Phó Chánh văn phòng chuyên trách, Văn phòng Điều phối xây dựng nông thôn mới.

- Bà Trần Thị Nghĩa - Chi cục trưởng Chi cục Quản lý chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản.

- Đại diện các phòng, đơn vị trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

- Đại diện lãnh đạo Ủy ban nhân dân các huyện trên địa bàn thành phố.

- Đại diện lãnh đạo phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn các huyện trên địa bàn thành phố.

- Đại diện lãnh đạo Ủy ban nhân dân 65 xã về đích nông thôn mới nâng cao và kiểu mẫu năm 2023.

- Đại diện các tổ chức, cá nhân tham gia hỗ trợ lãi suất vốn vay, thực hiện mô hình VietGap, các chủ thể OCOP và các chủ thể dự kiến thực hiện OCOP.

Tại Hội nghị, Bà Trần Thị Nghĩa - Chi cục trưởng, Chi cục Quản lý chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản phổ biến các cơ chế chính sách và tình hình thực hiện Nghị quyết số 15/2021/NQ-HĐND ngày 10/2/2021 của Hội đồng nhân dân thành phố. Ông Nguyễn Văn Hoãn – Phó Chi cục trưởng, Chi cục Quản lý chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản báo cáo tình hình thực hiện các tiêu chí Nông thôn mới do Chi cục phụ trách tại 65 xã về đích nông thôn mới nâng cao và kiểu mẫu năm 2023, theo các tiêu chí: Thực hiện truy xuất nguồn gốc các sản phẩm chủ lực của xã gắn với xây dựng vùng nguyên liệu được chứng nhận VietGap hoặc tương đương (tiêu chí 13.3); Ứng dụng chuyển đổi số để thực hiện truy xuất nguồn gốc các sản phẩm của xã (tiêu chí 13.4); Tỷ lệ sản phẩm chủ lực của xã được bán qua kênh thương mại điện tử (tiêu chí 13.5).

Các đại biểu đại diện các huyện, các xã và các chủ thể đã nêu những khó khăn trong quá trình triển khai thực hiện tại địa phương như: Kế hoạch số 88/KH-UBND ngày 06/4/2022 của Ủy ban nhân dân thành phố về triển khai Nghị quyết số 15/2021/NQ-HĐND ngày 10/12/2021 của HĐND thành phố quy định cụ thể số lượng từng loại hình thực hiện, nên khi triển khai xuống địa phương gặp khó khăn trong việc lựa chọn mô hình đảm bảo yêu cầu của Kế hoạch. Sản phẩm chủ lực của các xã chủ yếu là lúa, rau màu nên việc áp dụng các chỉ tiêu về ứng dụng chuyển đổi số để truy suất nguồn gốc và thương mại điện tử khó thực hiện do yêu cầu về về tem nhãn, bao bì, thậm chí phải có khâu sơ chế, chế biến…

Hội nghị bàn giải pháp tháo gỡ để triển khai thực hiện hỗ trợ theo Nghị quyết số 15/2021/NQ-HĐND ngày 10/2/2021 của Hội đồng nhân dân thành phố về hỗ trợ lãi suất vốn vay, các mô hình VietGap, truy xuất nguồn gốc sản phẩm nông nghiệp,… và hoàn thành các chỉ tiêu nông thôn mới về đích năm 2023.

Sau thời gian làm việc khẩn trương, nghiêm túc; Hội nghị đã thảo luận và trao đổi các mô hình, lãi suất vốn vay, bàn giải pháp truy xuất nguồn gốc sản phẩm. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tiếp tục phối hợp với các địa phương rà soát, lựa chọn mô hình sản xuất phù hợp để hướng dẫn triển khai thực hiện các tiêu chí. Chú trọng các mô hình đủ điều kiện hưởng các cơ chế chính sách hỗ trợ của thành phố, hiện nay là Nghị quyết số 15/2021/NQ-HĐND ngày 10/12/2021 của hội đồng nhân dân thành phố về cơ chế chính sách khuyến khích phát triển sản xuất nông nghiệp, thủy sản hàng hóa tập trung trên địa bàn thành phố giai đoạn 2022 - 2025./.

Một số hình ảnh của Hội thảo

anh tin bai

anh tin baianh tin baianh tin bai

anh tin bai

 

 
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement

image advertisement

Thống kê truy cập
  • Đang online: 10
  • Hôm nay: 136
  • Trong tháng: 36 312
  • Tất cả: 119604