image banner
Hội nghị triển khai Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 15/2021/NQ-HĐND ngày 10/12/2021, Nghị quyết số 20/2022/NQ-HĐND ngày 09/12/2022 của Hội đồng nhân dân thành phố và triển khai kế hoạch phòng, chống dịch bệnh động vật năm 2024

     Sáng ngày 28/02, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức Hội nghị nghị triển khai Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 15/2021/NQ-HĐND ngày 10/12/2021, Nghị quyết số 20/2022/NQ-HĐND ngày 09/12/2022 của Hội đồng nhân dân thành phố và triển khai Kế hoạch phòng, chống dịch bệnh động vật năm 2024. Đồng chí Vũ Bá Công, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy cơ quan, Phó Giám đốc Sở, đồng chí Nguyễn Ngọc Tuất, Ủy viên Ban thường vụ Đảng ủy Cơ quan Sở, Phó Giám đốc Sở đồng chủ trì Hội nghị; cùng dự có đại diện lãnh đạo các cơ quan, đơn vị chuyên môn trực thuộc Sở; đại diện lãnh đạo UBND các huyện, quận, các tổ chức, cá nhân tham gia Nghị quyết và Kế hoạch có liên quan.

     Hội nghị đã thông tin về kết quả đạt được năm 2023 trong triển khai thực hiện Nghị quyết số 15/2021/NQ-HĐND và Nghị quyết số 20/2022/NQ-HĐND; mục tiêu, kế hoạch tiếp tục thực hiện năm 2024 và Kế hoạch phòng chống dịch bệnh động vật năm 2024 trên địa bàn thành phố.

Quang cảnh Hội nghị

Đồng chí Vũ Bá Công, Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Cơ quan, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cùng đồng chí Nguyễn Ngọc Tuất, UVBTV Đảng ủy cơ quan Sở, Phó Giám đốc Sở đồng chủ trì Hội nghị

     Với vai trò Chủ tọa Hội nghị, đồng chí Vũ Bá Công và đồng chí Nguyễn Ngọc Tuất đã nhấn mạnh mục đích, ý nghĩa của Hội nghị, đặc biệt chú trọng nội dung thảo luận tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc khi triển khai các Nghị quyết, Kế hoạch trong thực tế nhằm thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ đã đề ra trong năm 2024.

     Hội nghị đã tiếp nhận các ý kiến phát biểu, kiến nghị của lãnh đạo các địa phương, các tổ chức, cá nhân tham gia Nghị quyết, Kế hoạch với các vấn đề liên quan chủ yếu như: quy hoạch vùng chăn nuôi, giết mổ gia súc, gia cầm tập trung; thủ tục hỗ trợ lãi suất vốn vay, thực hiện mô hình VietGAP, các vấn đề về mua sắm vắc xin tiêm phòng cho đàn gia súc, gia cầm nuôi, … 

Đại diện lãnh đạo các huyện, quận phát biểu tại Hội nghị

     Chủ tọa và lãnh đạo các cơ quan chuyên môn trực thuộc Sở đã cùng trao đổi, làm rõ những nội dung được các đại biểu quan tâm chia sẻ, hướng dẫn giải quyết các vấn còn vướng mắc đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật có liên quan. Hội nghị cũng là cơ hội để tuyên truyền, phổ biến chính sách pháp luật của ngành nông nghiệp đối với các tổ chức, cá nhân tham gia sản xuất, kinh doanh lĩnh vực của ngành.

Đại diện lãnh đạo các cơ quan trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phát biểu tại Hội nghị

Đồng chí Vũ Bá Công, Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Cơ quan, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phát biểu kết luận tại Hội nghị

     Phát biểu kết luận tại Hội nghị, đồng chí Vũ Bá Công, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy cơ quan, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn khẳng định: Thời gian qua, mặc dù phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức, đặc biệt nguy cơ tiềm ẩn dịch bệnh phát sinh, ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn luôn chủ động, tích cực cùng các địa phương, các tổ chức, cá nhân khắc phục mọi khó khăn, thách thức để tiếp tục vai trò là trụ đỡ của nền kinh tế, bảo đảm vững chắc an ninh lương thực quốc gia và thành phố. Thời gian tới, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn sẽ tiếp tục đồng hành với các địa phương, các tổ chức, cá nhân có liên quan cùng tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, thúc đẩy phát triển sản xuất nông nghiệp hiệu quả, bền vững./. 

 
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement

image advertisement

Thống kê truy cập
  • Đang online: 0
  • Hôm nay: 1
  • Trong tháng: 0
  • Tất cả: 0