image banner
Khối Thi đua các cơ quan hành chính, sự nghiệp ký kết giao ước thi đua năm 2024

Thực hiện Công văn số 103/SNN-TCCB ngày 10/01/2024 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc tổ chức phát động phong trào thi đua, triển khai các văn bản về công tác thi đua khen thưởng năm 2024.

Ngày 26/01/2024, tại Phòng họp Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật, Khối Thi đua các cơ quan hành chính, sự nghiệp tổ chức Hội nghị triển khai Kế hoạch công tác thi đua, khen thưởng, ký kết Giao ước thi đua năm 2024.

Dự Hội nghị có đồng chí Vũ Bá Công - Phó Bí thư Thường trực Đảng uỷ cơ quan Sở - Phó Giám đốc Sở - Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Thi đua Khen thưởng Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hải Phòng; đồng chí Nguyễn Quang Huy - Chủ tịch Công đoàn Ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn - Uỷ viên Hội đồngThi đua Khen thưởng Sở; đại diện Phòng Tổ chức cán bộ Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; thủ trưởng và cán bộ tham mưu thực hiện công tác thi đua, khen thưởng các cơ quan, đơn vị trong Khối Thi đua.

Đồng chí Vũ Bá Công - Phó Bí thư Thường trực Đảng uỷ cơ quan Sở - Phó Giám đốc Sở - Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Thi đua Khen thưởng Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hải Phòng phát biểu chỉ đạo Hội nghị

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Vũ Bá Công ghi nhận sự cố gắng của Khối Thi đua, đã chủ động triển khai kế hoạch hoạt động và ký kết giao ước thi đua ngay từ những ngày đầu năm. Đồng thời, đồng chí yêu cầu tiếp tục nghiên cứu, bổ sung các tiêu chí thi đua nhằm đảm bảo phù hợp tình hình thực tiễn và đáp ứng yêu cầu các cơ quan, đơn vị trong Khối Thi đua đều hoàn thành tốt, toàn diện nhiệm vụ được giao. Bên cạnh đó, từng cơ quan, đơn vị, đặc biệt là người đứng đầu phải có những giải pháp để góp phần quan trọng trong việc nâng cao điểm xếp hạng cải cách hành chính và chỉ số cạnh tranh của Ngành trong năm 2024.

Đồng chí Nguyễn Quang Huy - Uỷ viên Hội đồng Thi đua Khen thưởng

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cùng đại diện Phòng Tổ chức cán bộ

chứng kiến đại diện lãnh đạo các cơ quan, đơn vị trong Khối Thi đua ký kết

Giao ước thi đua năm 2024

Giao ước thi đua năm 2024 của Khối Thi đua nhằm mục đích:

Tổ chức các phong trào thi đua nhằm động viên, cổ vũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong Khối Thi đua phấn đấu hoàn thành, hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao.

Góp phần thực hiện hiệu quả mục tiêu cơ cấu lại ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn gắn với xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu; xây dựng nền nông nghiệp phát triển toàn diện, bền vững, sản xuất hàng hóa gắn kết với tiêu thụ sản phẩm; tăng cường ứng dụng khoa học công nghệ, ứng dụng công nghệ cao tại các vùng sản xuất tập trung; thúc đẩy đổi mới, sáng tạo, chuyển đổi số; triển khai tốt chương trình mỗi xã một sản phẩm; chú trọng nâng cao thu nhập và đời sống cho dân cư nông thôn; tăng cường kỷ luật, kỷ cương công vụ, sắp xếp tinh gọn tổ chức bộ máy, nâng cao hiệu quả hoạt động quản lý, điều hành.

Phấn đấu thực hiện thắng lợi chủ đề năm 2024 của thành phố “Đẩy mạnh chỉnh trang, hiện đại hóa đô thị - Xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu - Tăng cường thực hiện chính sách xã hội và chuyển đổi số” gắn với phong trào thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm: 94 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2024); 134 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại (19/5/1890 - 19/5/2024); 49 năm giải phóng Miền nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024); 76 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948 - 11/6/2024); kỷ niệm 69 năm Ngày Giải phóng Hải Phòng (13/5/1955 - 13/5/2024) và 79 năm ngày Cách mạng tháng 8 (19/8/1945 - 19/8/2024) và Quốc khánh nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945 - 02/9/2024); 79 năm ngày thành lập Bộ Canh nông (14/11/1945 - 14/11/2024); các ngày lễ lớn của đất nước và thành phố… Thi đua nước rút hoàn thành vượt mức nhiệm vụ phát triển kinh tế của ngành và của thành phố năm 2024.

Việc triển khai đáp ứng các yêu cầu:

Phát động phong trào thi đua, khen thưởng sâu rộng, tích cực triển khai và tổ chức thực hiện toàn diện các nội dung giao ước thi đua, với phương châm thiết thực, chất lượng, hiệu quả và phù hợp với mục tiêu, chương trình công tác của mỗi cơ quan, đơn vị trong Khối Thi đua.

Công tác thi đua, khen thưởng thực sự là động lực để khuyến khích, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và biến thành hành động nhiệt tình, hăng say lao động của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động nhằm đạt mục tiêu “năng suất, chất lượng, hiệu quả”.

Việc thực hiện, bao gồm các nội dung chủ yếu:

Hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch được Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân thành phố, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn giao.

­Gắn việc triển khai nhiệm vụ chính trị và phát động các phong trào thi đua tại cơ quan, đơn vị với cuộc vận động “Đẩy mạnh Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc”.

Xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh, tiếp tục sắp xếp, kiện toàn, tổ chức bộ máy theo hướng tinh gọn, rõ hiệu lực, hoạt động hiệu quả; xây dựng quy định chức năng nhiệm vụ và vị trí việc làm theo quy định.

Chú trọng xây dựng tổ chức đảng, củng cố các đoàn thể vững mạnh, hoàn thành tốt nhiệm vụ, đề cao tinh thần trách nhiệm trong thực thi pháp luật.

Tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2023 - 2030; nâng cao điểm xếp hạng cải cách hành chính và chỉ số cạnh tranh của Ngành trong năm 2024.

Các hoạt động về: văn hóa, thể thao, công tác xã hội, từ thiện, công tác dân số, kế hoạch hóa gia đình; an toàn lao động, đảm bảo trật tự an toàn trong công sở.

Thực hiện đồng bộ các giải pháp nhằm tạo bước chuyển biến mạnh về chất lượng trong các phong trào thi đua, thực hiện 4 đúng về công tác khen thưởng: đúng người, đúng tiêu chuẩn, đúng thủ tục và đúng thời gian.

Về cam kết chung: các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp thuộc Khối Thi đua căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, xây dựng kế hoạch và tổ chức phát động các phong trào, động viên cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tích cực thi đua, phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức kế hoạch năm 2024 của từng cơ quan, đơn vị; góp phần thực hiện thắng lợi chủ đề và các chỉ tiêu kinh tế - xã hội, nhiệm vụ quốc phòng an ninh của thành phố năm 2024, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trọng tâm của Ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn năm 2024; lập thành tích chào mừng các ngày lễ lớn, các sự kiện lịch sử trọng đại của thành phố, của đất nước năm 2024./.

Ban Quản lý cảng cá, bến cá
 
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement

image advertisement

Thống kê truy cập
  • Đang online: 0
  • Hôm nay: 1
  • Trong tháng: 0
  • Tất cả: 0