image banner
Khối Thi đua Công đoàn các cơ quan hành chính, sự nghiệp ký kết giao ước thi đua năm 2024

Thực hiện chỉ đạo của Công đoàn Ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Ngày 26 tháng 01 năm 2024, Khối Thi đua Công đoàn các cơ quan hành chính, sự nghiệp đã tổ chức thành công Hội nghị ký kết Giao ước thi đua năm 2024.

Dự Hội nghị có đồng chí Nguyễn Quang Huy - Chủ tịch Công đoàn ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn - Ủy viên Hội đồng Thi đua Khen thưởng Sở; Chủ tịch Công đoàn và cán bộ tham mưu công tác thi đua, khen thưởng thuộc các cơ quan hành chính, sự nghiệp trong Khối Thi đua.

Đồng chí Nguyễn Quang Huy - Chủ tịch Công đoàn ngành Nông nghiệp

và Phát triển nông thôn - Uỷ viên Hội đồng Thi đua Khen thưởng

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cùng đại diện các cơ quan, đơn vị

chứng kiến ký kết Giao ước thi đua năm 2024

Các phong trào thi đua yêu nước: “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”; “Xanh- sạch-đẹp, bảo đảm an toàn vệ sinh lao động”; “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”; “Xây dựng đời sống văn hóa cơ sở”. Cụ thể hóa nội dung, yêu cầu và cash thức triển khai phong trào “Tham mưu giỏi, Phục vụ tốt” trong cán bộ, công chức, viên chức. Nâng cao chất lượng, hiệu quả cuộc vận động “Cán bộ, công chức, viên chức nói không với tiêu cực”. Phát động các phong trào thi đua, phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, nâng cao năng suất lao động, hiệu quả công tác chào mừng kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (1929-2024) và các phong trào khác được tổ chức công đoàn phát động, đoàn viên hưởng ứng tham gia tích cực.

Đại biểu tham dự Hội nghị triển khai Kế hoạch công tác thi đua,

khen thưởng, ký kết Giao ước thi đua năm 2024

Khối Thi đua Công đoàn các cơ quan hành chính, sự nghiệp

Công đoàn các cơ quan, đơn vị thực hiện tốt chức năng đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động; đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động chăm lo đời sống vật chất, văn hóa tinh thần cho đoàn viên, người lao động đặc biệt là đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn nhân dịp Tết đến, Xuân về. Hưởng ứng và thực hiện tốt các hoạt động Tháng Công nhân góp phần nâng cao vị thế, củng cố niềm tin của đoàn viên, người lao động đối với tổ chức công đoàn.

Ban Quản lý cảng cá, bến cá
 
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement

image advertisement

Thống kê truy cập
  • Đang online: 0
  • Hôm nay: 1
  • Trong tháng: 0
  • Tất cả: 0