image banner
Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hải Phòng hưởng ứng Ngày Pháp luật của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2023

         Ngày Pháp luật Việt Nam (09/11) theo quy định của Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2012, nhằm nâng cao nhận thức và ý thức thượng tôn pháp luật của cán bộ công chức, người lao động và người dân.

         Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã ban hành các văn bản triển khai, tổ chức Ngày Pháp luật như: Kế hoạch về Phổ biến, giáo dục pháp luật; xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2023; Công văn về hướng dẫn hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2023 và văn bản về việc tăng cường thông tin, truyền thông về Ngày Pháp luật Việt Nam năm 2023.

         Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã đẩy mạnh phổ biến, giáo dục, nâng cao nhận thức về Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam, trong đó tập trung phổ biến chính sách, các luật, pháp lệnh, văn bản mới được thông qua năm 2022 và năm 2023; các văn bản quy phạm pháp luật có nội dung liên quan đến phạm vi quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; các văn bản do Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân thành phố ban hành; các quy định có liên quan trực tiếp đến sản xuất, kinh doanh, quyền và lợi ích hợp pháp của người dân, doanh nghiệp; pháp luật về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí; quốc phòng và an ninh; chuyển đổi số quốc gia; các vấn đề dư luận xã hội quan tâm hoặc cần định hướng dự luận xã hội…

         Tổ chức phổ biến đến các cán bộ, công chức, người lao động, nông dân, ngư dân các chính sách, pháp luật có tác động lớn đến xã hội; pháp luật về phòng chống khai thác hải sản bất hợp pháp IUU, xử lý vi phạm hành chính; tăng cường công tác truyền thông, chính sách thuộc phạm vi của Đề án “Tổ chức truyền thông chính sách có tác động lớn đến xã hội trong quá trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật giai đoạn 2022-2027”, trong Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2023, chương trình công tác năm 2023 của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ nhất là các dự án Luật có vai trò quan trọng trong việc tạo lập môi trường thuận lợi cho đầu tư, kinh doanh, bảo đảm quyền lợi của người dân, doanh nghiệp như:Luật dân chủ cơ sở, Luật Thanh tra, Luật Đất đai; các dự thảo Luật Kinh doanh bất động sản, Luật Nhà ở, Luật Bảo hiểm xã hội, Luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng... góp phần củng cố niềm tin, tạo đồng thuận trong toàn xã hội.

        Tuyên truyền, phổ biến kịp thời, thường xuyên, liên tục cho các cán bộ, công chức, người lao động, nông dân, ngư dân các chính sách, quy định về: Chiến lượcphát triểnnông nghiệpvà nông thôn bền vững giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050; đẩy mạnh cơ cấu lại nông nghiệp, phát triển kinh tế nông thôn gắn với xây dựng nông thôn mới, hướng tới mô hình nông nghiệp sinh thái, nông thôn hiện đại, nông dân văn minh;phát triển nông nghiệp hàng hoá tập trung, quy mô lớn theo hướng hiện đại, ứng dụng công nghệ mới, giá trị gia tăng cao; xây dựng nền nông nghiệp phát triển toàn diện theo hướng đẩy mạnh chuyển đổi từ tư duy “sản xuất nông nghiệp” sang tư duy “kinh tế nông nghiệp”, đẩy mạnh chuyển đổi số, tạo ra những giá trị mới của nền nông nghiệp thông minh, nông nghiệp hữu cơ, nông nghiệp tuần hoàn và được tích hợp vào chuỗi giá trị ngành hàng, tạo động lực cho sự tăng trưởng; các chính sách, văn bản pháp luật có liên quan đến lĩnh vực Nông nghiệp và phát triển nông thôn, góp phần thực hiện nhiệm vụ, kế hoạch nhà nước giao cho ngành Nông nghiệp và phát triển nông thônnăm 2023.

           Thông qua các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam để nâng cao nhận thức và ý thức thượng tôn pháp luật của cán bộ, công chức, người lao động thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và nông dân, ngư dân góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh, xây dựng xã hội trật tự, kỷ cương, an toàn, lành mạnh./.

Tin, bài: Thanh tra Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

 
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement

image advertisement

Thống kê truy cập
  • Đang online: 8
  • Hôm nay: 78
  • Trong tháng: 16 267
  • Tất cả: 162384