image banner
Kế hoạch số 05/KH-SNN ngày 06/01/2022 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về Công tác phòng, chống tham nhũng năm 2022.

Ngày 06/01/2022, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Kế hoạch số 05/KH-SNN Công tác phòng, chống tham nhũng năm 2022; theo đó tại mục II. Nội dung thực hiện Kế họach gồm:

1. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tuyên truyền pháp luật về phòng chống tham nhũng.

2. Thực hiện đồng bộ các giải pháp phòng ngừa tham nhũng.

3. Công tác phát hiện, thanh tra, kiểm tra các hành vi tham nhũng trong đấu tranh phòng chống tham nhũng.

4. Thực hiện triển khai Kế hoạch số 244/KH-SNN ngày 29/7/2021 của Sở Nông nghiệp về triển khai Đề án “Nâng cao năng lực, hiệu lực, hiệu quả giám sát, kiểm tra, thanh tra nhằm phòng ngừa, phát hiện, xử lý hành vi vi phạm pháp luật, tiêu cực, tham nhũng, lãng phí trong doanh nghiệp Nhà nước” trong năm 2022. Chi tiết tại tệp đính kèm: 05 KH-SNN.signed.pdf

 
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement

image advertisement

Thống kê truy cập
  • Đang online: 0
  • Hôm nay: 1
  • Trong tháng: 0
  • Tất cả: 0