image banner
Giảm 50% mức thu Lệ phí cấp chứng chỉ hành nghề dịch vụ thú y và Phí kiểm dịch động vật (kiểm tra lâm sàng gia cầm) Kể từ ngày 01/7/2023 đến hết ngày 31/12/2023

Để hỗ trợ người dân và doanh nghiệp, ngày 29/6/2023 Bộ Tài Chính ban hành Thông tư số 44/2023/TT-BTC về quy định mức thu một số khoản phí, lệ phí nhằm hỗ trợ người dân và doanh nghiệp, trong đó có lĩnh vực phí và lệ phí trong công tác thú y.

Hình 1: Thông tư số 44/2023/TT-BTC

anh tin bai

Theo đó, kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2023 đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2023, mức thu Lệ phí cấp chứng chỉ hành nghề dịch vụ thú y, Phí kiểm dịch động vật (kiểm tra lâm sàng gia cầm) được giảm 50% so với mức thu trước đây, cụ thể:

- Lệ phí cấp chứng chỉ hành nghề dịch vụ thú y: Bằng 50% mức thu lệ phí quy định tại điểm 2 Mục I Biểu phí, lệ phí trong công tác thú y ban hành kèm theo Thông tư số 101/2020/TT-BTC, tức 25.000 đồng/lần cấp chứng chỉ hành nghề (trước đây là 50.000 đồng).

- Phí kiểm dịch động vật (kiểm tra lâm sàng gia cầm): Bằng 50% mức thu phí quy định tại điểm 1.4 Mục III Biểu phí, lệ phí trong công tác thú y ban hành kèm theo Thông tư số 101/2020/TT-BTC: (tức 17.500 đồng/ xe ô tô/ xe chuyên dụng (trước đây là 35.000 đồng/xe ô tô/ xe chuyên dụng).

anh tin bai

 

Hình 2: Kiểm dịch kiểm soát giết mổ gia cầm

Ngoài ra, Thông tư còn quy định giảm một số mức thú phí, lệ phí trong công tác chăn nuôi, thú y như:

- Phí trong chăn nuôi: Bằng 50% mức thu phí quy định tại Biểu mức thu phí trong chăn nuôi ban hành kèm theo Thông tư số 24/2021/TT-BTC ngày 31 tháng 3 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí trong chăn nuôi.”

- Lệ phí cấp giấy chứng nhận kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật trên cạn; thủy sản nhập khẩu, quá cảnh, tạm nhập tái xuất (gồm kho ngoại quan), chuyển cửa khẩu: Bằng 50% mức thu lệ phí quy định tại điểm 1 Mục I Biểu phí, lệ phí trong công tác thú y ban hành kèm theo Thông tư số 101/2020/TT-BTC ngày 23 tháng 11 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý phí, lệ phí trong công tác thú y.

          Các Thông tư được quy định viện dẫn nêu trên gọi chung là các Thông tư gốc. Kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2024 trở đi, mức thu các khoản phí, lệ phí quy định tại Biểu nêu trên thực hiện theo quy định tại các Thông tư gốc và các Thông tư sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế (nếu có).

Ngoài mức thu các khoản phí, lệ phí quy định trong Biểu trên, các nội dung khác liên quan đến: Phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng; tổ chức thu phí, lệ phí; người nộp phí, lệ phí; các trường hợp miễn, không phải nộp phí, lệ phí; kê khai, nộp phí, lệ phí; mức thu các khoản phí, lệ phí; quản lý, sử dụng phí; chứng từ thu, công khai chế độ thu phí, lệ phí không quy định tại Thông tư này thực hiện theo quy định tại các Thông tư gốc và các văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan.

Trường hợp các văn bản quy phạm pháp luật quy định viện dẫn tại Thông tư này được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế thì thực hiện theo văn bản mới được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế.

                                                        Phòng Kiểm dịch Kiểm soát giết mổ động vật – Chi cục Chăn nuôi và Thú y

 
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement

image advertisement

Thống kê truy cập
  • Đang online: 0
  • Hôm nay: 1
  • Trong tháng: 0
  • Tất cả: 0