image banner
CÔNG TÁC CHUYỂN ĐỔI SỐ VÀ ỨNG DỤNG KHOA HỌC TRONG QUẢN LÝ, ĐIỀU HÀNH TẠI CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN KHAI THÁC CÔNG TRÌNH THỦY LỢI ĐA ĐỘ

Chuyển đổi số trong doanh nghiệp là một trong những xu thế hàng đầu trong lĩnh vực quản trị trong thời kỳ hậu COVID. Với những lợi ích to lớn từ việc ứng dụng khoa học công nghệ và xác định chuyển đổi số trong doanh nghiệp là một quá trình tất yếu để tồn tại và phát triển, công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi Đa Độ đã bằng mọi nguồn lực từng bước áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật và chuyển đổi số trong quản lý, điều hành, chủ động xây dựng chiến lược phát triển công ty với chủ đề: “Đẩy mạnh công tác chuyển đổi số, áp dụng tiến bộ khoa học, kỹ thuật, nâng cao hiệu quả, hiệu lực quản lý, điều hành hệ thống”.

Các hoạt động đẩy mạnh ứng dụng khoa học - công nghệ và thực hiện chuyển đổi số trong công tác quản lý, vận hành công trình; công tác quản trị doanh nghiệp; công tác đào tạo đội ngũ nhân lực có trình độ được công ty chú trọng triển khai.

1. Công tác quản lý, vận hành công trình

1.1. Nghiên cứu khoa học và công nghệ cấp cơ sở

Trước thực trạng các công trình thủy lợi thường xuyên phải vận hành bằng thủ công (do ở xa dân cư, không có điện lưới hoặc mất điện do mưa bão), từ năm 2019, Công ty đã thực hiện Nghiên cứu ứng dụng thiết bị sử dụng năng lượng mặt trời để quản lý, vận hành từ xa hệ thống cống thủy lợi (cống Bãi Vẹt (1 cửa) và cống Đống Cung (2 cửa))” và đã được Sở Khoa học và Công nghệ cấp Giấy xác nhận kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ không sử dụng ngân sách nhà nước số 02/GXN-SKHCN ngày 21/12/2020.

Ứng dụng công nghệ phần mềm có sẵn, cán bộ kỹ thuật thực hiện điều khiển cống từ xa, triển khai vận hành một cách kịp thời, không cần đến công trình, tận dụng không gian trên giàn công tác, tranh thủ con nước thủy triều lên để phục vụ sản xuất, dân sinh và kinh tế.

 

Cống Bãi Vẹt

Anh-tin-bai

Hiện trạng ban đầu

 

Cống Bãi Vẹt

Anh-tin-bai

Kết quả ứng dụng thiết bị

 

Cống Đống Cung

Anh-tin-bai

Hiện trạng ban đầu

 

Cống Đống Cung

Anh-tin-bai

Kết quả ứng dụng thiết bị

Hình 1: Kết quả Nghiên cứu ứng dụng thiết bị sử dụng năng lượng mặt trời để quản lý, vận hành từ xa hệ thống cống thủy lợi (cống Bãi Vẹt (1 cửa) và cống Đống Cung (2 cửa)).

Ngoài ra, để chủ động trong công tác điều tiết nước đảm bảo chất lượng và trữ lượng nước trong hệ thống, Công ty đã lắp đặt 11 điểm quan trắc mực nước tự động, 5 điểm quan trắc độ mặn, 01 trạm đo mưa tự động nhằm kịp thời theo dõi diễn biến thời tiết và các điều kiện khách quan trong việc điều tiết nguồn nước.

Nhằm tiết kiệm năng lượng trong quá trình vận hành các trạm bơm điện, Công ty đã lắp đặt 04 thiết bị giám sát vận hành máy bơm nhằm theo dõi thời gian vận hành cũng như tình trạng hoạt động của máy bơm đảm bảo vận hành đúng thời gian quy định và an toàn cho máy móc thiết bị.

Anh-tin-bai

Hình 2: Trang web theo dõi các thông tin quan trắc tự động.

1.2. Nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp thành phố

Công ty đã thực hiện Dự án khoa học “Xây dựng mô hình ứng dụng tự động hóa trong vận hành cống thủy lợi tại Hải Phòng” theo Quyết định số 3802/QĐ-UBND ngày 17/12/2021 UBND thành phố và đã được Hội đồng Khoa học và công nghệ cấp thành phố nghiệm thu theo Quyết định số 1878/QĐ-UBND ngày 30/6/2023. Mô hình tổng thể bao gồm:

- Mô hình 1: Hệ thống trạm làm việc cho cống bờ Đa Độ (không có điện lưới, sử dụng nguồn điện độc lập - điện năng lượng mặt trời), thực hiện tại 02 cống: Mỹ Khê (Bắc Hà) và cống Ông Thông (Úc Gián).

 

Cống Mỹ Khê (Bắc Hà)

Anh-tin-bai

Hiện trạng ban đầu

 

Cống Mỹ Khê (Bắc Hà)

Anh-tin-bai

Kết quả ứng dụng mô hình

 

Cống Ông Thông (Úc Gián)

Anh-tin-bai

Hiện trạng ban đầu

 

Cống Ông Thông (Úc Gián)

Anh-tin-bai

Kết quả ứng dụng mô hình

- Mô hình 2: Hệ thống trạm làm việc cho cống dưới đê (có sử dụng nguồn điện lưới), gồm 03 cống đầu mối: cống Trung Trang, cống Cổ Tiểu 2 và Cổ Tiểu 3. Thay thế hệ thống tủ điện từ những năm 1980 đã xuống cấp, có nguy cơ mất an toàn lao động.

Anh-tin-bai

Hình 3: Hiện trạng cống Trung Trang ban đầu đã xuống cấp.

Anh-tin-bai

Hình 4: Kết quả thiết lập trạm làm việc tại cống Trung Trang.

- Mô hình 3:  Trạm điều khiển trung tâm đặt tại trụ sở Công ty TNHH MTV khai thác CTTL Đa Độ. Hệ thống cống mô hình 1, mô hình 2 được kết nối trực tiếp qua Internet, thực hiện giám sát, điều khiển theo thời gian thực từ Trạm điều khiển trung tâm của Công ty; tích hợp các thiết bị quan trắc mực nước tự động, camera giám sát và đồng bộ mạch điều khiển được thiết kế chuyên biệt; chủ động phân cấp quản lý, lưu trữ và đảm bảo an toàn dữ liệu.

 

Anh-tin-bai
Anh-tin-bai

Hình 5: Giao diện phần mềm giám sát, điều khiển hệ thống cống.

Công ty đã ứng dụng Google Maps để xây dựng bộ bản đồ trực tuyến theo từng chuyên đề: Bản đồ quản lý công trình để theo quản lý lao động và thực trạng công trình; Bản đồ vị trí các điểm xả thải, nhằm thuận tiện trong quá trình kiểm tra, giám sát hoạt động xả thải trên toàn hệ thống; Bản đồ vị trí các điểm nóng trong vi phạm các phạm vi bảo vệ công trình nhằm thường xuyên kiểm tra giám sát. Bản đồ được tích hợp trên phần mềm giám sát, điều khiển trạm làm việc cống.

 

Bản đồ quản lý hệ thống công trình

Anh-tin-bai

 

Bản đồ vị trí các điểm xả thải trên hệ thống

Anh-tin-bai
 

Hình 6: Hình ảnh một số bản đồ trực tuyến ứng dụng Google Maps.

Năm 2023, Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi Đa Độ đã thực hiện ứng dụng mô hình cho 02 cống (Đống Vọc, Ông Phò) và tiếp tục nhân rộng triển khai cho 17 cống thuộc Dự án “Cải tạo, nâng cấp hệ thống thủy nông Đa Độ, giai đoạn 3” của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, sử dụng nguồn ngân sách Trung ương.

2. Công tác quản trị doanh nghiệp

Công ty đã sử dụng các ứng dụng hiện có để quản lý nguồn nhân lực bằng cách thành lập các đội, nhóm; tổ chức họp trực tuyến, giao việc trực tuyến qua ZALO; ZOOM và quản lý giao việc bằng các phần mềm thương mại như: BASE; 1 OFFICE.

Sử dụng các phần mềm thương mại theo từng công tác chuyên môn nghiệp vụ như: Phầm mềm kế toán SAS INOVA; Phầm mềm quản lý dự án; Phần mềm Dự toán G8, phần mềm quản lý chất lượng xây dựng GXD; Phần mềm THƯ VIỆN PHÁP LUẬT để tra cứu và cập nhật thường xuyên các văn bản pháp luật.

Thực hiện chương trình chuyển đổi số của thành phố trong công tác quản lý văn bản, Công ty đã triển khai và sử dụng phần mềm HP.net thay thế hoàn toàn văn bản giấy.

Hội đồng Khoa học - kỹ thuật Công ty cũng đã nghiên cứu, tự xây dựng phần mềm quản lý doanh nghiệp theo yêu cầu thực tiễn và phù hợp với đặc thù của Công ty. Phần mềm bao gồm các module quản lý:

- Quản lý công trình

- Quản lý tài sản

- Quản lý nhân sự

- Quản lý sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển

- Quản lý khách hàng và nhà cung cấp.

Dự kiến trong thời gian tới, Công ty sẽ tích hợp phần mềm quản lý doanh nghiệp và phần mềm giám sát, điều khiển cống thành một phần mềm chung, thuận tiện trong công tác quản lý và đồng bộ cơ sở dữ liệu.

 

Anh-tin-bai
Anh-tin-bai

Hình 7: Giao diện phần mềm quản lý doanh nghiệp.

3. Công tác đào tạo đội ngũ nhân lực có trình độ

Việc chuyển đổi số trong các doanh nghiệp Khai thác công trình thủy lợi nói riêng và trong mọi lĩnh vực là một việc làm tất yếu để tồn tại và phát triển. Để tăng cường học hỏi ứng dụng công nghệ số, Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi Đa Độ thường xuyên cử các lãnh đạo, cán bộ kỹ thuật tham gia các buổi hội nghị, tập huấn chuyển đổi số của thành phố nhằm nâng cao hơn nữa nhận thức về chuyển đồi số để từng bước áp dụng linh hoạt vào các nhiệm vụ của doanh nghiệp.

Anh-tin-bai
Anh-tin-bai

Hình 8: Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi Đa Độ tham gia tập huấn chuyển đổi số tại Sở Khoa học và Công nghệ Hải Phòng.

Bằng việc đẩy mạnh ứng dụng khoa học - công nghệ và thực hiện chuyển đổi số trong các hoạt động, bước đầu Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi Đa Độ đã thu được hiệu quả, cụ thể:

(1) Đối với công tác quản lý, vận hành công trình

Việc áp dụng kết quả nghiên cứu cấp cơ sở và thành phố, mô hình ứng dụng tự động hóa để điều khiển từ xa hệ thống cống thủy lợi đã đem lại hiệu quả về nhiều mặt về kỹ thuật, kinh tế và xã hội:

- Trạm làm việc tại các cống được trang bị các thiết bị bảo vệ (Rơ le nhiệt, Rơ le bảo vệ chống mất pha) nên đảm bảo an toàn cho các thiết bị điện và thiết bị đóng mở cống.

- Các thiết bị của tủ điện tại trạm làm việc cống sử dụng hệ 24V nên đảm bảo an toàn lao động và phòng chống cháy nổ.

- Các thông số kỹ thuật, dữ liệu quan trắc, giám sát và vận hành truyền về trang web được tự động lưu trữ và trình bày dưới dạng bảng biểu, biểu đồ, thuận tiện cho công tác báo cáo, truy xuất dữ liệu.

- Bản đồ số hệ thống giúp giảm khối lượng hồ sơ bản đồ, giấy tờ, nhanh chóng thuận tiện trong tra cứu vị trí, thông tin, tích hợp nhiều loại thông tin phục vụ công tác quản lý từ tổng quan đến chi tiết.

- Phần mềm hiển thị thông tin, thông báo, cảnh báo vận hành đáp ứng yêu cầu quản lý: với các tính năng cảnh báo tại trạm làm việc và gửi thông báo, cảnh báo qua các phương tiện thông tin và có khả năng mở rộng.

- Mô hình cống sử dụng nguồn điện có sẵn hoặc điện năng lượng mặt trời, không làm thay đổi tính nhiệm vụ, quy mô, tính chất của công trình, tiết kiệm thời gian di chuyển và nhân công vận hành, giúp công nhân tập trung vào công tác quản lý vi phạm lấn chiếm, xả thải, bảo vệ nguồn nước ngọt của thành phố.

- Mô hình có khả năng nhân rộng cho toàn bộ hệ thống cống thủy lợi thuộc Công ty quản lý và tiềm năng ứng dụng cho tất cả các hệ thống thủy lợi trên địa bàn thành phố Hải Phòng.

(2) Đối với công tác quản trị doanh nghiệp

- Việc chỉ đạo điều hành qua phần mềm hpnet kết nối chung hệ thống với toàn thành phố, giúp giảm khối lượng hồ sơ, tăng hiệu quả thông tin giữa Công ty và các Sở, ban ngành.

- Bước đầu ứng dụng các phần mềm quản lý điều hành có sẵn giúp tăng hiệu quả chỉ đạo và hiệu suất làm việc.

- Công ty tự làm chủ công nghệ nghiên cứu, tùy chỉnh tính năng phần mềm quản lý doanh nghiệp giúp quản lý các nội dung chuyên môn của công ty chuyên nghiệp, nhanh chóng, thuận tiện trong lưu trữ và tra cứu hồ sơ phục vụ các công tác quản lý.

 
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement

image advertisement

Thống kê truy cập
  • Đang online: 0
  • Hôm nay: 1
  • Trong tháng: 0
  • Tất cả: 0