image banner
Kết quả thực hiện chuyển đổi số 6 tháng đầu năm 2023 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Thực hiện nhiệm vụ chuyển đổi số trong lĩnh vực Nông nghiệp và Phát triển nông thôn theo chỉ đạo của Uỷ ban nhân dân thành phố, Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn. Trong 6 tháng đầu năm 2023, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hải Phòng đã ban hành các Kế hoạch thực hiện công tác Chuyển đổi số trong lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn: số 92/KH-SNN ngày 06/3/2023 Chuyển đổi số Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn năm 2023; số 93/KH-SNN ngày 06/3/2023 tuyên truyền về chuyển đổi số Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn năm 2023; số 73/KH-SNN ngày 21/02/2023 bảo đảm an toàn thông tin mạng năm 2023 và các năm tiếp theo; số 62/KH-SNN ngày 10/2/2023 Triển khai thực hiện Đề án đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong hoạt động xúc tiến thương mại năm 2023 và kế hoạch khung giai đoạn 2023 – 2025; số 265/KH-SNN ngày 02/6/2023 Hỗ trợ đưa hộ sản xuất nông nghiệp lên sàn thương mại điện tử, thúc đẩy phát triển kinh tế số nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn thành phố Hải Phòng năm 2023.

1. Phát triển nền tảng số, hạ tầng số, dữ liệu số

Trong 6 tháng đầu năm đã thực hiện số hoá 2.817 hồ sơ kết quả giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực nông nghiệp.

Triển khai thực hiện 04 nhiệm vụ về phát triển nền tảng số, dữ liệu số trong lĩnh vực nông nghiệp cụ thể: (1) Xây dựng hệ thống quản lý dữ liệu nông sản thành phố Hải Phòng; (2) Số hóa hồ sơ tài liệu và xây dựng cơ sở dữ liệu ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn Hải Phòng; (3) Chuyển đổi số trong tạo lập và quản lý cơ sở dữ liệu phục vụ điều tra giám sát đa dạng sinh học tại Khu dự trữ sinh quyển quần đảo Cát Bà; (4) Số hóa, tạo lập dữ liệu bản đồ hệ thống đê điều, thủy lợi và phòng chống thiên tai.

Hoàn thành các nhiệm vụ có liên quan đến tạo lập dữ liệu GIS (đã được thành phố phê duyệt): Xây dựng bản đồ về khu dữ trữ sinh quyển thế giới, quần đảo Cát Bà, Đề án xác định vùng canh tác hữu cơ, Đề án nuôi lồng bè trên biển, Ranh giới, diện tích khu vực nuôi nhuyễn thể ven biển…

Tiếp tục vận hành các Hệ thống cơ sở dữ liệu do Trung ương phân cấp: Hệ thống quản lý dữ liệu bảo vệ thực vật. Hệ thống Quản lý dịch bệnh động (Vahis), cơ sở dữ liệu về thức ăn chăn nuôi, cơ sở sản xuất chăn nuôi. Hệ thống giám sát tàu cá, cơ sở dữ liệu nghề cá Quốc gia. Phần mềm cập nhật diễn biến rừng, thống kê lâm nghiệp; Hệ thống cảnh báo cháy rừng; tìm kiếm, tra cứu thông tin động vật hoang dã, nguy cấp, quý hiếm. Các hệ thống ứng dụng về chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn thành phố

2. Phát triển Chính quyền số

Thực hiện số hóa kết quả giải quyết thủ tục hành chính để lưu trữ trên môi trường điện tử; vận hành hệ thống tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị về thủ tục hành chính tại địa chỉ https://pakn.dichvucong.gov.vn theo yêu cầu.

100% các văn bản đến, đi được thực hiện, xử lý trên môi trường mạng (trừ văn bản mật); triển khai ký số đối với văn bản đi, lập hồ sơ công việc trên môi trường mạng (trừ hồ sơ thuộc phạm vi bí mật nhà nước). 100% công tác báo cáo được kết nối, tích hợp, chia sẻ dữ liệu số trên Hệ thống thông tin báo cáo thành phố và Chính phủ (trừ văn bản mật); hồ sơ, dữ liệu điện tử được tạo, lưu giữ, chia sẻ theo quy định.

Đẩy mạnh thực hiện dịch vụ công trực tuyến, thanh toán trực tuyến, trong đó cung cấp 35 TTHC đủ điều kiện theo quy định của pháp luật dưới hình thức dịch vụ công trực tuyến toàn trình thuộc các lĩnh vực trồng trọt và bảo vệ thực vật, chăn nuôi và thú y, thủy sản, lâm nghiệp - kiểm lâm, quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản. Đã triển khai thực hiện thanh toán trực tuyến hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính trên hệ thống Một cửa điện tử và dịch vụ công trực tuyến thành phố đối với 24 thủ tục hành chính mức độ toàn trình phát sinh phí, lệ phí.

Xây dựng hệ thống họp trực tuyến của Sở trên cơ sở bảo đảm cho phép sử dụng trên môi trường web, có khả năng kết nối với hệ thống họp không giấy tờ theo Kế hoạch của thành phố.

3. Phát triển kinh tế số, xã hội số

Trong hoạt động sản xuất, kinh doanh nông nghiệp, việc ứng dụng công nghệ thông tin vào các khâu của quá trình sản xuất, kinh doanh nông sản đã được quan tâm, cụ thể như sau:

- Trong sản xuất trồng trọt: Một số doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ dân sản xuất  đã áp dụng hệ thống tưới tự động, tưới nhỏ giọt, tự động điều chỉnh nhiệt độ trong nhà kính, nhà màng. Ngoài ra, ứng dụng công nghệ chiếu sáng bằng hệ thống đèn LED trong trồng trọt đã góp phần tiết kiệm chi phí nhân công, nguồn nước, tăng năng suất cây trồng.

- Trong sản xuất chăn nuôi và thú ý: Một số cơ sở chăn nuôi, trang trại chăn nuôi đã áp dụng hệ thống cảm biến điều tiết tiểu khí hậu chuồng nuôi, máng ăn tự động, hệ thống nước uống tự động; quản lý, theo dõi chăn nuôi, bán hàng, xuất xứ động vật trên máy tính. Các cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm tập trung đã áp dụng công nghệ dây chuyền giết mổ công nghiệp, hiện đại; quản lý, theo dõi giết mổ, bán hàng trên máy tính.

- Trong sản xuất thủy sản: Trong khai thác thủy sản đã ứng dụng hệ thống giám sát hành trình (100% tàu cá có chiều dài lớn nhất từ 15m trở lên đã được lắp thiết bị giám sát hành trình), phần mềm Vnfishbase để quản lý tàu cá và hỗ trợ ngư dân trong quá trình khai thác trên biển; một số chủ tàu đã áp dụng thiết bị dò tìm luồng cá. 

anh tin bai

Cán bộ BĐBP thành phố Hải Phòng và lực lượng Cảnh sát Biển kiểm tra việc lắp đặt thiết bị giám sát hành trình trên tàu cá của ngư dân tại địa phương. Ảnh: Mạnh Thường

 

- Tiêu thụ nông sản và truy xuất nguồn gốc nông sản: Cơ sở chế biến, kinh doanh nông sản đã triển khai truy xuất nguồn gốc sản phẩm nông nghiệp bằng tem gắn mã QR và tham gia sàn thương mại điện tử.

+ Triển khai 16 lớp tập huấn (cho hơn 800 lượt người) hướng dẫn xúc tiến thương mại đưa sản phẩm nông thủy sản lên sàn giao dịch thương mại điện tử, hướng dẫn truy xuất nguồn gốc sản phẩm, thực hiện ký cam kết theo Thông tư số 17/2018/BNNPTNT ngày 31/10/2018 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

anh tin bai

Tập huấn, hướng dẫn xúc tiến thương mại đưa sản phẩm nông thủy sản lên

sàn giao dịch thương mại điện tử; Ảnh: Chi cục QLCL

 

+ Về tiêu thụ nông sản: Xây dựng kế hoạch số 265/KH-SNN ngày 02/6/2023 hỗ trợ đưa hộ sản xuất lên sàn thương mại điện tử, thúc đẩy phát triển kinh tế số nông nghiệp, nông thôn. Kết nối trên 250 mã sản phẩm nông sản, 179 sản phẩm OCOP giới thiệu, quảng bá, tiêu thụ trên các Website, sàn thương mại điện tử: Vỏ sò, Postmart, Shopee, Ladaza…

anh tin bai

 

Sản phẩm OCOP Hải Phòng lên sàn thương mại điện tử Postmark, shopee…

 

+ Về truy xuất nguồn gốc nông sản: hỗ trợ truy xuất nguồn gốc nông sản thực phẩm trên 100 sản phẩm thực hiện truy xuất nguồn gốc bằng mã QR thông qua các hệ thống: traceverified.com, agricheck.net, icheck.com.vn, trace.icheck.vn, smartcheck.vn… Đối tượng tham gia chủ yếu là các doanh nghiệp, hợp tác xã có nhu cầu như đưa hàng vào siêu thị, xuất khẩu...

4 Bảo đảm an toàn, an ninh mạng

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã xây dựng và ban hành: Kế hoạch số 73/KH-SNN ngày 21/2/2023 về Bảo đảm an toàn thông tin mạng năm 2023 và các năm tiếp theo; Phương án số 473/PA-SNN ngày 21/2/2023 về Phối hợp ứng phó sự cố An toàn, an ninh mạng trong hoạt động Hệ thống thông tin của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Quyết định số 57/QĐ-SNN ngày 21/2/2023 ban hành Quy chế đảm bảo an toàn, an ninh thông tin mạng Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Đảm bảo an toàn thông tin cho các hệ thống thông tin quan trọng của Sở; đảm bảo khả năng thích ứng một cách chủ động, linh hoạt và giảm thiểu các nguy cơ, đe dọa mất an toàn thông tin trên mạng; đề ra các giải pháp ứng phó khi gặp sự cố mất an toàn thông tin mạng. Tạo chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức về an toàn thông tin đối với lực lượng công chức, viên chức và người lao động.

Triển khai kết nối mạng truyền số liệu chuyên dùng đảm bảo an toàn, bảo mật theo kế hoạch của thành phố.

Tin bài Phòng Kỹ thuật Sở Nông nghiệp

 
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement

image advertisement

Thống kê truy cập
  • Đang online: 0
  • Hôm nay: 1
  • Trong tháng: 0
  • Tất cả: 0