image banner
Thanh niên trường Trung cấp Nông nghiệp Thủy sản với chuyển đổi số
Trong thời đại công nghệ 4.0 diễn ra mạnh mẽ, chuyển đổi số trở thành yêu cầu tất yếu, khách quan, tạo động lực cho sự phát triển của các địa phương. Với lợi thế về sự nhanh nhạy với công nghệ, lực lượng đoàn viên, thanh niên nhà trường đã phát huy vai trò xung kích làm chủ công nghệ

Trong thời đại công nghệ 4.0 diễn ra mạnh mẽ, chuyển đổi số trở thành yêu cầu tất yếu, khách quan, tạo động lực cho sự phát triển của các địa phương. Với lợi thế về sự nhanh nhạy với công nghệ, lực lượng đoàn viên, thanh niên nhà trường đã phát huy vai trò xung kích làm chủ công nghệ, kỹ thuật thông qua các hoạt động liên quan đến chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác đoàn.

Để thay thế phương thức quản lý các hoạt động công tác Đoàn truyền thống, từ cuối tháng 2/2022, Trung ương Ðoàn TNCS Hồ Chí Minh đã ra mắt phần mềm Quản lý nghiệp vụ công tác đoàn viên. Phần mềm do Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam xây dựng, tích hợp trên ứng dụng của điện thoại thông minh. Mỗi cấp bộ Ðoàn được Ðoàn cấp trên trực tiếp tạo lập tổ chức, cấp tài khoản để truy cập và thực hiện các nghiệp vụ về công tác đoàn viên thuộc thẩm quyền xử lý. Theo đó, phần mềm số hóa 12 nghiệp vụ. Đoàn trường đã thực hiện chỉ đạo trực tiếp của Thành đoàn, Đoàn khối các cơ quan thành phố hoàn thành phần nội dung này cho 100% đoàn viên do đoàn trường quản lý.

Với lợi thế là lực lượng trẻ tuổi nên đoàn viên, thanh niên có khả năng tiếp cận nhanh các xu hướng mới, hiện đại thông qua các thiết bị công nghệ và không gian mạng. Đây cũng là đội ngũ trẻ để tuyên truyền, vận động mọi người áp dụng công nghệ số vào cuộc sống hàng ngày. Việc ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số của Đoàn Thanh niên còn có thể thấy rõ trong thời điểm dịch COVID-19 diễn biến phức tạp nhà trường đã chỉ đạo chuyển đổi từ dạy học trực tiếp sang dạy học trực tuyến, mà lực lượng đoàn viên, thanh niên là giáo viên nâng cao kỹ năng về công nghệ thông tin, kỹ năng về thiết kế và xây dựng một bài giảng điện tử, kỹ năng thu hút và tương tác với học sinh trên không gian mạng để đạt được hiệu quả tốt nhất có thể trong các giờ lên lớp. Bên cạnh đó, các bài giảng được lưu lại, được chia sẻ, tạo điều kiện cho người học khi không có thời gian tham gia cùng với lớp học của mình… từ đó, hình thành kho dữ liệu các bài giảng để học sinh và giáo viên có thể vào tham khảo bất cứ lúc nào thông qua mất khẩu chung.

Đoàn trường cũng kết hợp với bộ phận giáo vụ chuyển đổi số trong vấn đề quản lý quá trình đào tạo như vào điểm, đánh giá kết quả thi, kiểm tra của học sinh sử dụng công nghệ thông tin, phần mềm quản lý đào tạo cập nhật số liệu từng học sinh, từ đó mỗi học sinh đều có dữ liệu, nên thuận tiện cho việc tra cứu kết quả nhanh và chính xác, đồng thời hỗ trợ việc thông kê, chia sẻ dữ liệu nội bộ, báo cáo định kỳ và đột xuất của nhà trường.

Thực hiện sự chỉ đạo của Cấp ủy, Ban Giám hiệu nhà trường về chuyển đổi số trong giáo dục nghiệp theo đúng tinh thần của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 2222/QĐ-TTg ngày 30/12/2021, góp phần thực hiện thành công Kế hoạch chuyển đổi số của thành phố đến năm 2025, định hướng đến năm 2030. Để làm được điều đó, Đoàn thanh niên nhà trường đưa ra một số giải pháp cụ thể sau:

1. Phổ biến, tuyên truyền, nâng cao nhận thức và trách nhiệm, thông suốt về tư tưởng và quyết tâm hợp lực để từng bước thực hiện chuyển đổi số tất cả đoàn viên thanh niên của nhà trường.

2. Luôn sẵn sàng chuyển từ học trực tiếp sang học trực tuyến khi phát sinh những tình huống phức tạp như dịch bệnh, thiên tai...

3. Chú trọng triển khai cập nhật cơ cở dữ liệu kết nối, liên thông, chia sẻ dữ liệu về công tác đoàn thanh niên theo chỉ đạo của Đoàn khối các cơ quan thành phố. Lãnh chỉ đạo lực lượng đoàn thanh niên là giáo viên thực hiện số hóa triệt để, sử dụng văn bản điện tử, sổ sách, học bạ, sổ điểm điện tử thay thế văn bản, tài liệu giấy; hoạt động chỉ đạo, điều hành, giao dịch, họp, tập huấn được thực hiện chủ yếu trên môi trường mạng.

4. Đề xuất đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ đoàn, đoàn viên là giáo viên về kiến thức, kỹ năng công nghệ thông tin, an toàn thông tin cần thiết để tác nghiệp trên môi trường số, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số. Chú trọng các phương pháp dạy và học mới cho đoàn viên thanh niên nhà trường.

              Tin, bài: Trường Trung cấp Nông nghiệp Thủy sản

 
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement

image advertisement

Thống kê truy cập
  • Đang online: 0
  • Hôm nay: 1
  • Trong tháng: 0
  • Tất cả: 0