image banner
Hội nghị tổng kết Chương trình xây dựng nông thôn mới năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024

Chiều ngày 25/01/2024, Ban Chỉ đạo các Chương trình MTQG và PTBV thành phố Hải Phòng đã tổ chức họp tổng kết thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nong thôn mới trên địa bàn thành phố năm 2023, triển khai kế hoạch, nhiệm vụ năm 2024

Tham dự cuộc họp có Ông Nguyễn Đức Thọ, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố, Phó Trưởng ban Ban Chỉ đạo, chủ trì cuộc họp; Đại diện Lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố; đại diện lãnh đạo các sở ban ngành thành phố là thành viên Ban Chỉ đạo; đại diện lãnh đạo Ủy ban nhân dân các huyện.

Toàn cảnh Hội nghị

 

Tại cuộc họp, Ông Phạm Đức Duyễn, Phó Chánh Văn phòng Điều phối xây dựng nông thôn mới thành phố đã trình bày kết quả thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới năm 2023 trên địa bàn thành phố. Theo đó năm 2023, thành phố Hải Phòng có 02 huyện An Lão, Vĩnh Bảo được Thủ tướng Chính phủ công nhận đạt chuẩn huyện nông thôn mới theo Bộ tiêu chí giai đoạn 2021-2025, nâng tổng số huyện đạt chuẩn nông htôn mới tcủa thành phố lên 07 huyện. Trong năm 2023, Ủy ban nhân dân thành phố đã ban hành Quyết định công nhận cho 30 xã đạt chuẩn NTM nâng cao và 25 xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu. Như vậy tính đến thời điểm hiện tại, thành phố công nhận được tổng số 75 xã đạt chuẩn NTM nâng cao và 47 xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu.

Cùng với việc xét công nhận các xã, việc thực hiện các công trình xây dựng xã nông thôn mới kiểu mẫu cũng được các địa phương chú trọng triển khai thực hiện. Đến nay, khối lượng thi công các công trình tại 35 xã thực hiện từ năm 2022 đã đạt 99% với 543/546 công trình đã hoàn thành. Đối với 35 xã thực hiện từ năm 2023, tiến độ thi công đã đạt 26%.

Bên cạnh những kết quả đạt được nêu trên, việc thực hiện xây dựng nông thôn mới năm 2023 gặp một số khó khăn, hạn chế: Tiến độ xây dựng công trình nông thôn mới kiểu mẫu tại các địa phương còn chậm do khối lượng công việc lớn, việc triển khai thực hiện liên quan đến nhiều quy trình thủ tục, đòi hỏi cần có thời gian để triển khai thực hiện; Việc xây dựng hoàn thành các tiêu chí theo Bộ tiêu chí nông thôn mới cấp xã, để xét, công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu, của các địa phương còn chậm; một số tuyến đường nông thôn mới kiểu mẫu sau khi hoàn thành chưa đảm bảo đáp ứng theo yêu cầu của tiêu chí; Tiến độ thanh quyết toán dự án hoàn thành để bàn giao các công trình đưa vào sử dụng còn chậm…

            Phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp, ông Nguyễn Đức Thọ, Phó Chủ tịch UBND thành phố, Phó Trưởng ban Ban Chỉ đạo các Chương tình MTQG và PTBV thành phố nêu rõ, khắc phục những tồn tại của năm trước, năm 2024 tiếp tục triển khai hoàn thành xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu tại 35 xã thực hiện từ năm 2023, đồng thời tập trung triển khai hoàn thiện hồ sơ để khởi công thi công tại 13 xã thực hiện năm 2024; phấn đấu có thêm 50 xã đạt chuẩn NTM nâng cao, 35 xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu; đồng thời giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với UBND các huyện đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện chỉnh lý, cấp đổi, cấp lại Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các hộ dân tặng cho đất để xây dựng công trình NTM kiểu mẫu.

Phó Chủ tịch đề nghị các huyện chủ động rà soát lại từng tiêu chí, thực hiện cơ bản hoàn thành tiêu chí huyện NTM nâng cao, huyện NTM đặc thù; thực hiện lập hồ sơ đề nghị xét công nhận huyện đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao (đối với 04 huyện An Lão, Tiên Lãng, Kiến Thụy, Vĩnh Bảo) và huyện đạt chuẩn nông thôn mới đặc thù (đối với huyện Bạch Long Vỹ), gửi Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để thẩm định vào cuối năm 2024.

Thống kê truy cập
  • Đang online: 0
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 0
  • Tất cả: 0