image banner
CHI CỤC TRỒNG TRỌT VÀ BẢO VỆ THỰC VẬT ỨNG DỤNG CHUYỂN ĐỔI SỐ TRONG CÔNG TÁC THEO DÕI, QUẢN LÝ VÀ BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT LÚA TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

Xác định chuyển đổi số động lực, nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt, tác động đến phát triển sản xuất nông nghiệp trong thời gian tới. Tập thể lãnh đạo cán bộ, công chức, viên chức của Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật quyết tâm đẩy mạnh ứng dụng chuyển số trong phát triển sản xuất trồng trọt.

Hệ thống tích hợp theo dõi, quản lý và báo cáo hoạt động sản xuất lúa (Rice activity Monitoring and Reporting System) - RiceMore một công cụ kỹ thuật số, đang được Cục Trồng trọt, Trung tâm Chuyển đổi số Thống nông nghiệp hợp tác với Viện Nghiên cứu lúa gạo Quốc tế (IRRI) xây dựng thí điểm 04 tỉnh, thành phố. Hệ thống giúp việc đồng bộ hóa các thông tin sản xuất lúa trên nền tảng Web và Mobie App để dần thay thế cơ chế báo cáo thủ công hiện đang áp dụng.

Nắm bắt được tính thiết thực của hệ thống RiceMore, các đồng chí lãnh đạo Chi cục đã báo cáo, xin ý kiến lãnh đạo Sở Nông nghiệp Phát triển nông thôn để quyết tâm liên hệ để thí điểm áp dụng phầm mềm tại Hải Phòng, mục đích hướng tới số hóa quy trình quản lý sản xuất lúa gạo.

Ngày 10/10/2023, Chi cục Trồng trọt Bảo vệ thực vật tham mưu giúp Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp với Cục Trồng trọt tổ chức Hội nghị giới thiệu hệ thống RiceMore; đào tạo, hướng dẫn sử dụng phần mềm cho đại diện cán bộ Phòng Kỹ thuật Sở, Chi cục Trồng trọt Bảo vệ thực vật, Trung tâm Khuyến nông, phòng Nông nghiệp Phát triển nông thôn các huyện, phòng Kinh tế một số quận.

Tại hội nghị, Tiến sĩ Bùi Tân Yên - Chuyên gia Viện Nghiên cứu lúa gạo Quốc tế (IRRI) phổ biến và trình diễn hệ thống RiceMore; hướng dẫn truy cập; cách thức, phương pháp nhập thông tin, số liệu; quản lý thông tin, cơ sở dữ liệu; khai thác và truy xuất để hình thành báo cáo của ba cấp (xã, huyện, thành phố)…Tiến sĩ Phạm Văn Thuyết - Phòng Cây lương thực Cục Trồng trọt, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trao đổi, làm rõ hơn mục đích, ý nghĩa khi sử dụng hệ thống RiceMore; đây công cụ hỗ trợ rất hiệu quả, tạo điều kiện cập nhật dữ liệu nhanh chóng và hỗ trợ theo dõi, so sánh thông tin, số liệu về tình hình, diễn biến phát triển sản xuất lúa theo vụ, hàng năm, qua các năm, theo giai đoạn… Hệ thống hỗ trợ theo dõi, chỉ đạo hoạt động sản xuất lúa; tích hợp hầu hết các thông tin, số liệu liên quan đến hoạt động phát triển sản xuất lúa: Tiến độ, kế hoạch, cơ giới hóa, sử dụng kỹ thuật, thiệt hại năng suất…; dữ liệu được liên kết với hệ thống thông tin địa lý, bản đồ giúp cho lập kế hoạch sản xuất và ứng phó

với thiên tai, dịch hại thuận lợi hơn… Phần mềm thể sử dụng trên điện thoại di động và máy tính có truy cập internet, nâng cao sự tiện lợi và khả năng tiếp cận.

Tại hội nghị, ông Ngô Trung Kiên, Chi cục trưởng Chi cục Trồng trọt Bảo vệ thực vật quán triệt nội dung trọng tâm liên quan đến chuyển đổi số, theo đó nhấn mạnh tầm quan trọng của ứng dụng chuyển đổi số trong lĩnh vực trồng trọt; trong đó có số hóa quy trình quản lý sản xuất lúa gạo. Việc sử dụng hệ thống RiceMore một bước tiến cần được quan tâm; sử dụng đúng cách sẽ đảm bảo dữ liệu đầu vào chính xác, dẫn đến quá trình báo cáo và ra quyết định hiệu quả. RiceMore hệ thống thí điểm, do vậy đề nghị cần tích cực tìm hiểu, nâng cao kỹ năng sử dụng linh hoạt, hiệu quả, trong quá trình sử dụng cần thường xuyên trao đổi, chia sẻ thông tin, kinh nghiệm để sử dụng ngày một tốt hơn; mong nhận được những ý kiến góp ý xây dựng để Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật tổng hợp, tiếp thu, báo cáo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và báo cáo Cục Trồng trọt tiếp tục hoàn thiện hệ thống.

Ban lãnh đạo Chi cục tiếp tục giao nhiệm vụ cho các phòng chuyên môn và các Trạm Trồng trọt Bảo vệ thực vật thuộc chủ động, thường xuyên nghiên cứu hướng dẫn sử dụng hệ thống RiceMore; tăng cường thực hành để sử dụng chính xác, hiệu quả cả ba cấp (xã, huyện, thành phố); giao phòng Trồng trọt chủ động, thường xuyên trao đổi liên lạc với Tổ phụ trách triển khai hệ thống RiceMore của Cục Trồng trọt; cập nhật những thay đổi, điều chỉnh của hệ thống, tổ chức hội nghị hướng dẫn trực tiếp, thao tác thực hành sử dụng hệ thống RiceMore đến các phòng chuyên môn và các Trạm thuộc Chi cục; các phòng, trạm cần phân công cán bộ theo dõi, cập nhật hệ thống RiceMore theo địa bàn cấp xã, cấp huyện được giao phụ trách; phấn đấu đưa hệ thống RiceMore vào sử dụng ngay đầu vụ Xuân năm 2024, góp phần phát triển công nghệ số lĩnh vực trồng trọt.

Ngày 12/01/2024, Chi cục đã tổ chức hội thảo chia sẻ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình sử dụng hệ thống RiceMore. Kế hoạch hệ thống RiceMore sẽ hoạt động từ ngày 15/01/2024 để hoà chung vào phong trào thực hiện chủ đề năm 2024 của Ủy ban nhân dân thành phố “Đẩy mạnh chỉnh trang, hiện đại hóa đô thị - xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu tăng cường thực hiện các chính sách xã hội và chuyển đổi số”.

MỘT SỐ HÌNH ẢNH TẠI HỘI NGHỊ

Anh-tin-bai

Ảnh 1: Tiến Bùi Tân Yên, Chuyên gia Viện Nghiên cứu lúa gạo Quốc tế

(IRRI) hướng dẫn sử dụng hệ thống RiceMore

Anh-tin-bai

Ảnh 2: Ông Phạm Văn Thuyết, Phòng Cây lương thực, Cục Trồng trọt

- Bộ Nông nghiệp Phát triển nông thôn

Anh-tin-bai

Ảnh 3: Ông Ngô Trung Kiên, Chi cục trưởng Chi cục Trồng trọt Bảo vệ thực vật phát biểu tại Hội nghị

 

Anh-tin-bai
Anh-tin-bai
Anh-tin-bai

Ảnh 4: Chi cục Trồng trọt Bảo vệ thực vật tổ chức Hội nghị “Triển khai sử dụng hệ thống tích hợp theo dõi, quản báo cáo hoạt động sản xuất lúa RiceMore” đến các phòng chuyên môn và trạm thuộc Chi cục

 
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement

image advertisement

Thống kê truy cập
  • Đang online: 0
  • Hôm nay: 1
  • Trong tháng: 0
  • Tất cả: 0