image banner
Triển khai nhiệm vụ chống khai thác IUU năm 2024 tại Ban Quản lý cảng cá, bến cá

 

 

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ (Công điện số 1058/CĐ-TTg ngày 04/11/2023), Ban Chỉ đạo quốc gia về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (Thông báo số 539/TB-VPCP ngày 25/12/2023), Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Thông báo số 9458/TB-BNN-VP ngày 26/12/2023, Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng (Kế hoạch số 309/KH-UBND ngày 30/11/2023), Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hải Phòng (Công văn số 4503/SNN-KT ngày 05/12/2023) về việc thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp cấp bách, trọng tâm về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (chống khai thác IUU).

Ngày 21/01/2024, Ban Quản lý cảng cá, bến cá đã xây dựng và triển khai Kế hoạch số 03/KH-QLCC về chống khai IUU năm 2024.

Trên cơ sở những kết quả đạt được trong công tác chống khai thác IUU năm 2023, cụ thể: Tiếp nhận 100% thông tin tàu cá thông báo cập, rời cảng; giám sát 100% tàu cá có thông báo và có cập, rời cảng (cập cảng 12.875 lượt chiếc, rời cảng 12.910 lượt chiếc); giám sát 100% sản lượng từ tàu cá bốc dỡ qua cảng (5.205 tấn), không phát hiện trường hợp thuyền trưởng tàu cá thông báo sản lượng dự kiến bốc dỡ chênh lệch trên 20% so với thực tế giám sát; tiếp nhận, lưu giữ 6.511 nhật ký, báo cáo khai thác thủy sản; duy trì cập nhật số liệu lên hệ thống phần mềm quản lý nghề cá quốc gia (VNFishbase)… Phối hợp với cơ quan chức năng: kiểm tra 1.184 lượt tàu cá; xử lý tại cảng cá đối với 29 tàu cá có hành vi khai thác thuỷ sản bất hợp pháp với tổng số tiền 363 triệu đồng. Thu gom, xử lý 433 m3 chất thải rắn và 7.300 m3 nước thải. 

Nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm chống khai thác IUU của Ban Quản lý cảng cá, bến cá trong năm 2024, được tập trung vào các nội dung:

Một là, tiếp tục triển khai đồng bộ nhiệm vụ, giải pháp về chống khai thác hải sản bất hợp pháp; đưa hoạt động khai thác, dịch vụ hậu cần thủy sản tại cảng cá tuân thủ Luật Thủy sản; thực hiện có hiệu quả đợt cao điểm trong giai đoạn đến 30/4/2024; góp phần tháo gỡ cảnh báo “Thẻ vàng” của Ủy ban Châu Âu đối với thủy sản Việt Nam.

Hai là, tiếp nhận 100% thông tin tàu cá có thông báo cập, rời cảng và cập nhật vào sổ ghi chép theo quy định; chuyển 100% thông tin tàu cá có yêu cầu cập, rời cảng đến Tổ Công tác Thanh tra, kiểm tra, kiểm soát nghề cá tại cảng cá; phối hợp với cơ quan chức năng kiểm soát 100% tàu cá có thông báo và thực ra, vào cảng, neo đậu trong phạm vi vùng nước cảng cá.

Bộ phận chống khai thác IUU tại Cảng cá Trân Châu

tập trung thực hiện nhiệm vụ ngày từ những ngày đầu năm 2024

Ba là, kiểm tra 100% thông tin tàu cá thông báo cập, xuất bến trên hệ thống VNFishbase; thực hiện giám sát 100% sản lượng thủy sản từ tàu cá khai thác, tàu thu mua chuyển tải khi bốc dỡ qua cảng;tiếp nhận, kiểm tra đầy đủ thông tin trên nhật ký, báo cáo khai thác thuỷ sản, nhật ký thu mua, chuyển tải thuỷ sản; chứng thực Sổ danh bạ thuyền viên tàu cá theo thẩm quyền; cập nhật dữ liệu tàu cá cập, rời cảng, giám sát sản lượng, cấp biên nhận bốc dỡ thủy sản qua cảng, xác nhận nguồn gốc thủy sản lên hệ thống VNFishbase và phần mềm báo cáo hằng ngày sản lượng và cấp SC…

Các chuyên gia của Cục Thuỷ sản làm việc về chống khai thác IUU 

tại Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hải Phòng các ngày 29-30/01/2024

Bốn là, thực hiện việc thẩm định, cấp đúng quy định Giấy biên nhận bốc dỡ thủy sản qua cảng (theo đề nghị của chủ tàu) và Giấy xác nhận nguyên liệu thủy sản - SC (theo đề nghị của doanh nghiệp có hàng hóa thủy sản qua cảng). 

Năm là, đảm bảo vệ sinh môi trường cảng cá, hướng dẫn biện pháp an toàn thực phẩm hàng hóa thủy sản theo thẩm quyền; phối hợp các cơ quan chức năng ngăn chặn các hành vi xả chất thải không đúng quy định, hành vi gây mất an toàn thực phẩm trong phạm vi cảng cá…

Sáu là, thông tin, tuyên truyền bằng hình thức phù hợp tình hình thực tiễn, như: hệ thống phát thanh nội bộ tại cảng cá; niêm yết quy định chống khai thác hải sản bất hợp pháp tại vị trí thuận lợi cho quan sát; phát tờ rơi, trao đổi trực tiếp với ngư dân, người sản xuất, kinh doanh trong phạm vi cảng cá… nhằm vận động ngư dân không thực hiện các hành vi bị cấm trong khai thác hải sản.

Tổ Công tác Thanh tra, kiểm tra, kiểm soát nghề cá tại Cảng cá Ngọc Hải

tiếp nhận thông tin và thực hiện nhiệm vụ đảm bảo yêu cầu 24/7

Bảy là, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, “chuyển đổi số” vào công tác quản lý cảng cá; sử dụng thành thạo ứng dụng truy xuất nguồn gốc điện tử (eCDT).

Mọi cán bộ, viên chức, người lao động thuộc Ban Quản lý cảng cá, bến cá thống nhất nhận thức, hành động quyết liệt để đảm bảo hoàn thành tốt các nhiệm vụ, giải pháp đã đề ra./.

Ban Quản lý cảng cá, bến cá
 
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement

image advertisement

Thống kê truy cập
  • Đang online: 0
  • Hôm nay: 1
  • Trong tháng: 0
  • Tất cả: 0